Warning: ini_set(): open_basedir restriction in effect. File(/path/to/debug.log) is not within the allowed path(s): (/srv/) in /srv/noties/web/wp/wp-includes/load.php on line 465
Privacy Policy | No Ties

Privacy Policy

In deze privacyverklaring legt No Ties B.V., kantoorhoudend te (1014 BM) Zekeringstraat 17A te Amsterdam uit welke persoonsgegevens No Ties via de website verzamelt en verwerkt, alsmede voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat het cookiebeleid van de website is.

Algemeen

No Ties respecteert de privacy van alle bezoekers van de website (https://www.noties.nl/).

No Ties gaat dan ook zorgvuldig met persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niets met de diensten van No Ties te maken hebben.

No Ties houdt zich in aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving in Nederland stelt.

Websitebezoekers kunnen te allen tijde de website van No Ties anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met No Ties te delen.

Verwerking persoonsgegevens

No Ties verwerkt persoonsgegevens:

 • Die met behulp van Google Analytics worden verzameld.
 • Die een websitegebruiker zelf verstrekt.

Hieronder is een overzicht van de persoonsgegevens die No Ties verwerkt weergegeven:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je in te schrijven voor een training op onze website.
 • Gegevens over activiteiten op onze website.

Doelen

No Ties verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van de nieuwsbrief en andere informatie materialen
 • Contact op te nemen indien dit nodig is voor de dienstverlening
 • Websiteoptimalisatie

Bewaartermijn

No Ties bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.

No Ties hanteert de volgende bewaartermijnen;

 • Voor zover persoonsgegevens betrokken zijn bij de fiscale bewaarplicht: 7 jaar
 • Prospects en geĂŻnteresseerden die gegevens achterlaten: 5 jaar
 • Nieuwsbrief inschrijvingen: tot uitschrijving

Na het einde van de bewaartermijn worden gegevens verwijderd. Met ‘verwijderen’ wordt bedoeld dat de persoonsgegevens (i) op een zorgvuldige en beschermde wijze worden vernietigd; of (ii) worden geanonimiseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

No Ties verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging

No Ties neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die No Ties gebruikt

No Ties gebruikt de volgende cookies:

 • Technische cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.
 • Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen.
 • Google Analytics-cookies verzamelen geanonimiseerde persoonsgegevens over het gebruik van de website en helpen om de website te optimaliseren. Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. De laatste 3 cijfers van een IP-adres worden geanonimiseerd. Daarnaast is binnen Google Analytics de optie ‘gegevens delen’ uitgeschakeld en wordt er geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De privacyverklaring van Google Analytics kan hier geraadpleegd worden.

Privacy rechten

Een bezoeker heeft recht op inzage in persoonsgegevens. Een inzageverzoek kan gedaan worden om te weten welke persoonsgegevens No Ties verwerkt.

Blijken de persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant? Dan kan een aanvullend verzoek gedaan worden om gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Er kan, in een aantal gevallen, gevraagd worden om verwijdering of het wissen van gegevens.

(Digitale) persoonsgegevens die No Ties verwerkt ontvangen? Dan kan een beroep gedaan worden op de recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat gegevens verstrekt worden in een vorm waarin deze, mocht dit wenselijk zijn, eenvoudig door gegeven kan worden aan een andere organisatie.

Ook kan een verzoek om beperking van het verwerken van gegevens of daartegen bezwaar maken.

Voor een verzoek m.b.t inzage, correctie of een bezwaar tegen verwerking kan contact opgenomen worden met No Ties via contact@analitiqs.com of schriftelijk via onderstaand adres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt No Ties een kopie van een identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van de privacy. No Ties reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op een verzoek.

Graag attendeert No Ties dat er de mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in de privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. No Ties behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Versie juni 2021

Zoek in deze website